Siinne privaatsuspoliitika annab teavet teie isikuandmete töötlemise kohta seoses meie pakutavate teenustega.

Lugege see privaatsuspoliitika hoolikalt läbi, et mõista, millistel eesmärkidel me teie andmeid kogume ja kasutame ning kuidas me neid kasutame.

Isikuandmete vastutav töötleja on piiratud vastutusega äriühing UAB Žaliuomenė, registrikood 305766803, juriidiline aadress Klaipėdos g. 3, Vilnius 01117, Leedu, e-posti aadress – [email protected] (edaspidi – “meie”).

Ostja – aktiivne füüsiline või juriidiline isik, kes on ostnud kaupa veebipoest www.biopapa.ee.

Isikuandmete töötlemise eeskiri (edaspidi – Eeskiri) reguleerib isikuandmete kogumise, töötlemise ja säilitamise aluspõhimõtteid, mille alusel töötleb Andmetöötleja Ostja isikuandmeid.

1. ÜLDSÄTTED

  • Käesolev privaatsuspoliitika sätestab Andmetöötleja ja Ostja poolt isikuandmete kogumise, töötlemise ja säilitamise aluspõhimõtted ja protseduurid.
  • Ostja isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist reguleerivad käesolev privaatsuspoliitika, Leedu Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seadus ja muud õigusaktid.
  • Poes oma isikuandmeid esitades nõustute, et Andmetöötleja haldab ja töötleb neid käesolevas privaatsuspoliitikas ja seaduses sätestatud eesmärkidel, vahenditel ja protseduuridel.
  • Ostja kohustub kauba tellimisel esitama enda kohta täielikud ja õiged andmed. Kui Ostja esitab ebatäpseid või valeandmeid, on Andmetöötlejal õigus tühistada Ostja registreering ja/või piirata juurdepääsu kauplusele. Kui Ostja isikuandmed muutuvad, peab Ostja neid viivitamatult uuendama.
  • Vastutav töötleja kohustub müüma kaupa vähemalt 16-aastastele füüsilistele isikutele. Kui Ostja on alla 16-aastane, võib Ostja kaupa osta ainult vanema või eestkostja nõusolekul.

2. ISIKUANDMETE KOGUMINE, TÖÖTLEMINE JA SÄILITAMINE

Vastutav töötleja juhindub järgmistest isikuandmete töötlemise aluspõhimõtetest:
– Isikuandmeid kogutakse kindlaksmääratud ja legitiimsetel eesmärkidel.
– Isikuandmeid töödeldakse täpselt ja õiglaselt.
– Isikuandmeid uuendatakse pidevalt.
– Isikuandmeid ei säilitata kauem, kui on vajalik ja eesmärkidel, milleks andmeid töödeldi.
– Isikuandmeid töötlevad ainult töötajad, kellele on vastavad õigused antud.
– Kogu teave töödeldavate isikuandmete kohta on konfidentsiaalne.

Ostja nõustub, et tema poolt tellimuse vormistamise ajal vabatahtlikult esitatud isikuandmeid töödeldakse vastavalt järgmistele tingimustele:

• Ostjal on õigus tutvuda oma isikuandmetega, õigus teada, milliseid isikuandmeid oleme kogunud ning õigus teada, kellele isikuandmeid on viimase aasta jooksul edastatud. Teil on õigus nõuda ebaõigete, mittetäielike, ebatäpsete isikuandmete parandamist, õigus nõuda kogutud isikuandmete kustutamist ja õigus nõuda kogutud isikuandmete töötlemise lõpetamist. Seda saab teha kirjutades e-posti aadressile – [email protected] või helistades telefonil +372 58141937. Sellisel juhul peab Andmetöötleja viivitamatult (1-5 tööpäeva jooksul) täitma Ostja soovi ning kustutama või usaldusväärselt isikupärastama Ostja andmed. Kui Andmetöötleja näeb ohtu isikuandmetele, on tal õigus nõuda isikut tõendavaid dokumente, mis võimaldavad Ostja isikut tuvastada.
• Andmetöötleja tunnustab ja austab Ostja e-posti ja õigust privaatsusele. Vastutav töötleja kogub ja kasutab Ostja isikuandmeid (nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress ja muud e-poest kauba tellimisel antud andmed) kauba- või teenusetellimuste töötlemiseks või muude lepinguliste kohustuste täitmiseks. Tellimust vormistades võib klient anda nõusoleku või mitte nõustuda oma isikuandmete kasutamisega otseturunduse eesmärgil. Ta teeb seda linnukesega (olen nõus, et minu isikuandmeid kasutatakse otseturunduse eesmärgil) või märke tühistades (ei nõustu). Uudiste saatmisel Ostja poolt määratud e-postile kohustub Andmetöötleja andma võimaluse uudiste saamisest loobuda (uudiskirja lõpus peab olema valik: “uudiste saamisest loobumine” – mille järel Ostja ei saa enam uudiseid).

3. ISIKUANDMETE ESITAMINE VÄLISMAALE

Biopapa.ee teeb kõik endast oleneva, et kliendi isikuandmete välismaale edastamisel oleks neile tagatud sobiv turvalisuse tase. Vastutav töötleja kohustub mitte avaldama Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud Andmetöötleja partneritele, kes osutavad kättetoimetamisteenust või muid Ostja tellimuse nõuetekohase täitmisega seotud teenuseid. Kõigil muudel juhtudel võib Ostja isikuandmeid avaldada kolmandatele isikutele ainult Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.

4. REGISTREERIMISE REEGLID

– Ostja peab registreerimisvormis esitama enda kohta täielikud ja täpsed andmed. Kui Ostja on registreerimisvormis esitanud ebatäpseid, valesid või eksitavaid andmeid, on andmetöötlejal õigus ost tühistada.

5. PRIVAATSUSPOLIITIKA SÄTTED JA MUUDATUSED

Eeldame, et olete meie privaatsuspoliitika põhimõtete ja tingimustega tutvunud ja nendega nõustunud enne meie veebilehe kasutamist või püsikliendiks saamise taotluse täitmist. Jätame endale õiguse muuta privaatsuspoliitika põhitingimusi, teavitades sellest kõiki püsikliente.
Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötlusega seotud küsimuste ja probleemide lahendamiseks, samuti juhtudel, kui klient soovib loobuda kommertsteadaannete saamisest või kustutada täielikult oma andmed oma profiilist, võtke meiega ühendust kasutades e-posti aadressi [email protected]

Kõik isikuandmete töötlemisega seotud teated edastatakse vastutavale töötlejale e-posti teel – [email protected]

Kui teil on küsimusi ja/või ettepanekuid, kirjutage meile aadressil [email protected]